fbpx

Blog

Trenutno stanje u voćnjacima i vinogradima i upotreba mikrobiološkog preparata BOTRIX B

by in Blog јул 3, 2023

ZAŠTO SADA BOTRIX B?

Usled nepovoljnih vremenskih uslova ovog proleća, voćari se suočavaju sa brojnim izazovima. Nakon blage zime je nastupilo hladno proleće sa dosta padavina. U toku maja i početkom juna u celom regionu su prisutni olujni vetrovi sa pojavom grada. Korenov sistem leži u vodi a krošnje su sa brojnim oštećenjima. Usled aprilskih mrazeva pojedini voćnjaci su ostali i bez roda.

JABUKA, KRUŠKA I DUNJA

Niske temperature su uticale na produženo cvetanje, što je prouzrokovalo pojavu bakteriozne plamenjače, čiji je prouzrokovač bakterija Erwinia amylovora.

Sada se jasno uočavaju simptomi na svim zaraženim voćnim vrstama, u vidu crne boje na obolelom lišću koje se suši i izumire ali ne otpada, već ostaje na granama. Oboleli mladari venu i savijaju se u vidu pastirskog štapa, te izgledaju kao da su zahvaćeni plamenom. Parazit postepeno prelazi i na deblje grane i plodove.

Mere borbe protiv ovog patogena su pre svega preventivne.

Mikrobiološki preparat Botrix B je trebalo primeniti od početka cvetanja pa do kraja ove fenološke faze u količini od 2l/ha samostalno ili u tank mixu sa ostalim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja,u intervalima od 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

To su ključni momenti za upotrebu mikrobioloških preparata na bazi bakterija Bacillus subtilis. Zato što ovi preparati deluju i na nižim temperaturama, biljka ih usvaja i svojim metabolitima deluju na sistemsku otpornost gajene biljke.

Osim biološke zaštite od patogena, bakterije iz preparata će svojom auksinskom aktivnošću uticati na klijanje polenove cevi i povećati oprašivanje, specijalno u hladnim vremenskim uslovima.
Šta sada raditi tamo gde su se simptomi već pojavili?

Botrix B u većim koncentracijama i do 1% će svojim antibiotskim delovanjem sprečiti širenje infekcije, a biostimulativnim pomoći biljci da se izbori sa patogenom. Smanjiti prihranu azotom i bar tri puta u blok tretmanima Botrix B kombinovati sa bakarnim baktericidima u intervalu 5-7 dana.

Botrix Btreba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije jerima odlično  biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (pepelnica, siva trulež, Monilia sp., Alternaria sp. i dr.). Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke.Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na brže zaceljivanje rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

Erwinia amylovora na krušci i dunji

Xanthomonas campestris na plodu kajsije

Oštećenja od grada na plodu šljive i kajsije

TREŠNJA, VIŠNJA, ŠLJIVA, BRESKVA I KAJSIJA

Gotovo stalno vlaženje lista proteklih nedelja pogodovalo je razvoju bolesti na svim koštičavim voćnim vrstama. Poslednje nedelje su primećeni simptomi bakterioza, koje prouzrokuju Pseudomonas syringae, Xanthomonas arboricola i Xanthomonas campestris. Simptomi se ispoljavaju u povoljnim uslovima (vlažnim kao ove godine) i javljaju se na listu i plodu, a mogu biti napadnuti i letorasti, grane i deblo.Mere borbe protiv ovih patogena su pre svega preventivne.

Mikrobiološki preparat Botrix Bje trebalo primeniti od početka cvetanja pa do kraja berbe u količini od 2l/ha samostalno ili u tank mixu sa ostalim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja u intervalima od 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.To su ključni momenti za upotrebu mikrobioloških preparata na bazi bakterija Bacillus subtilis. Osim biološke zaštite od patogena, bakterije iz preparata će svojom auksinskom aktivnošću uticati na klijanje polenove cevi i povećati oprašivanje, specijalno u hladnim vremenskim uslovima. Zato što ovi preparati deluju i na nižim temperaturama, biljka ih usvaja i svojim metabolitima deluju na sistemsku otpornost gajene biljke.
Šta sada raditi tamo gde su se simptomi već pojavili?

Botrix B u većim koncentracijama i do 1% će svojim antibiotskim delovanjem sprečiti širenje infekcije, a biostimulativnim pomoći biljci da se izbori sa patogenom. Smanjiti prihranu azotom i bar tri puta u blok tretmanima Botrix B kombinovati sa bakarnim baktericidima u intervalu 5-7 dana.

Botrix B ima odlično i biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (pepelnica, siva trulež, Monilia sp., Alternaria sp. i dr.). Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke.Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na brže zaceljivanje rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!
JAGODA, MALINA, KUPINA, BOROVNICA, ARONIJA

Niske temperature i visoka vlažnost ovog proleća su prouzrokovale brojne problem u proizvodnji ovih voćarskih kultura. Plod kasni, truli i nije dobrog kvaliteta ni ukusa.
Šta sad raditi?

Bacillomix kompanija nudi rešenje u vidu 2 preparata za uspešnu proizvodnju ovih kultura.

BACIILOMIX ORIGINAL kroz sistem za navodnjavanje u količini od 4 l/ha, nekoliko puta u toku vegetacije, samostalno ili sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Bakterije iz preparata će kolonizovati korenov sistem i poboljšati dostupnost hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata) sintetišući organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti biljkama u pristupačnu formulu. Takođe, će kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata osloboditi i pretvoriti u biljci pristupačan oblik. Osim toga, bakterije iz preparata će uticati na biološku kontrolu patogena na korenovom sistemu.

Botrix Btreba primeniti od početka cvetanja pa do kraja berbe u količini od 2l/ha samostalno ili u tank mixu sa ostalim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja,u intervalima od 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.To su ključni momenti u merama borbe protiv sive truleži koju prouzrokuje Botrytis cinerea, jer se primarna infekcija ostvaruje preko cveta a sekundarna tj. saprofitska faza ovog patogena se dešava na plodu. Botrix Bdeluje i na nižim temperaturama, biljka ga usvaja, teBacillus subtilis svojim metabolitima deluje na sistemsku otpornost gajene biljke.Botrix Bima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (siva trulež,pepelnica, Mycosphaerella sp., Monilia sp., i dr.). Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke.Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Osim biološke zaštite od patogena, bakterije iz preparata će svojom auksinskom aktivnošću uticati na klijanje polenove cevi i povećati oprašivanje, specijalno u hladnim vremenskim uslovima.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na brže zaceljivanje rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

Inficirani plodovi jagode i maline i korenov vrat jagode sivom truleži (Botrytis cinerea)

Inficiran grozd sivom truleži (Botrytis cinerea)

VINOVA LOZA

Česte padavine u prethodnim nedeljama, kao i nove koje su najavljene pogoduju razvoju bolesti na vinovoj lozi.

Šta sad raditi?

BOTRIX B treba folijarno primenitiu količini od 2-3l/ha odmah posle cvetanja, samostalno ili u kombinaciji sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Bakterije iz preparata će kolonizovati unutrašnjost grozda i tu ostati do kraja vegetacije štiteći grozd od infekcije sive truleži koju prouzrokuje Botrytis cinerea. To je ključna mera borbe protiv ovog ptogena, jer kad bobice porastu i zatvore grozd, nije moguće da fungicid prodre u unutrašnjost, a infektivni materijal tu ostaje zarobljen i odatle se širi zaraza po celom grozdu. Tretmane treba ponavljati u intervalima 10-14 dana do kraja berbe u zavisnosti od vremenskih uslova. Botrix Bdeluje i na nižim temperaturama, biljka ga usvaja, teBacillus subtilis svojim metabolitima deluje na sistemsku otpornost gajene biljke.Botrix Bima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva, između ostalog i na pepelnicu koja takođe predstavlja problem u ovoj kulturi. Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke.Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na brže zaceljivanje rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu i ne utiče negativno na kvalitet vina te se može koristiti i u berbi!

BOTRIX B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži 3 efektivna soja Bacillus subtilis(BS 2, BS 10 i BS 20), koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvare svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla – gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP) poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.

Direktni mehanizmi podrazumevaju učešće mikroorganizamauciklusima hranljivih elemenata (zahvaljujući čemu se biljke lakše snabdevaju različitim makro i mikroelementima, a pre svega lako dostupnim azotom, fosforom, kalijumom i sumporom), produkciju i stimulaciju sinteze biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina i abscisinske kiseline), produkciju siderofora (kojima se biljka lakše snabdeva gvožđem i brani od patogena), kao i smanjenje nivoa biljnog etilena.

Indirektni mehanizmi podrazumevaju kompeticiju sa štetnim mikroorganizmima za mesto u određenoj ekološkoj niši, produkciju antibiotika kojima se biljka brani od patogenih bakterija , produkciju siderofora i cijanida, kao i sintezu enzima koji katalizuju lizu ćelijskog zida fitopatogenih gljiva. Lipopeptidi prave biofilm na površini biljnih organa čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj fitopatogenih mikroorganizama svojim jakim antibiotskim delovanjem.

I direktni i indirektni mehanizmi imaju pozitivno delovanje na klijavost semena, porast mlade biljke, razvoj korena i nadzemnog dela biljke, povećanje biomase biljke, povećanje težine i kvaliteta ploda, kao i samog prinosa, štite biljku od patogena i abiotičkog stresa.

Potražite Botrix B u obližnjoj poljoprivrednoj apotece ili kod našeg ekskluzivnog distributera Savacoop.

Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, Phd