fbpx

Blog

Trenutno stanje u povtarstvu i upotreba mikrobiološkog preparata BIOTIC B

by in Blog јул 3, 2023

ZAŠTO SADA BIOTIC B?

Usled nepovoljnih vremenskih uslova ovog proleća i početkom leta, povrtari se suočavaju sa brojnim  izazovima. Nakon blage zime je nastupilo hladno proleće sa dosta padavina. U toku maja i početkom juna u celom regionu su prisutni olujni vetrovi sa pojavom grada, a poslednje dekade juna temperature su iznad 30o C . Setva i rasađivanje povrtarskih kultura je dosta kasnilo pa samim tim  i nicanje. Do sredine juna na pojedinim parcelama je usevima pretilo uginuće  od ležanja u vodi, a od druge polovine juna tropski uslovi otežavaju oporavak biljke.

PAPRIKA

Paprika iz semena je dostigla uzrast od 8-10 lista. Zabeležena je pojava bakteriozne plamenjače koju prouzrokuju Xanthomonas campestris pv. vesicatoria i Pseudomonas syringae pv.syringae. Prvi simptomi se pojavljuju 5-14 dana nakon infekcije, u vidu nepravilnih sitnih pega vlažnog izgleda prvo na naličju lista a kasnije i na licu. Kad se list podigne ka suncu  uočavaju se vlažne pege koje se vremenom šire i spajaju, a kasnije i nekrotiraju. Listovi zahvaćeni bakteriozom postepeno žute i opadaju, te na taj način dolazi do defolijacije biljke. Plodovi ostaju na biljci, te usled izloženosti sunčevim zracima dobijaju ožegotine i gube tržišnu vrednost. Mere borbe protiv ovog patogena su pre svega preventivne. Mikrobiološki preparat Biotic B je

trebalo primeniti od početka vegetacije pa do stabilizacije vremenskih uslova u količini od 1-1,5l/ha samostalno ili u tank mixu sa ostalim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja, u intervalima od 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova. To su ključni momenti za upotrebu mikrobioloških preparata na bazi bakterija Bacillus subtilis. Zato što ovi preparati deluju i na nižim temperaturama, biljka ih usvaja i svojim metabolitima deluju na sistemsku otpornost gajene biljke.

Šta sada raditi tamo gde su se simptomi već pojavili?

Biotic B u većim koncentracijama i do 1% će svojim antibiotskim delovanjem sprečiti širenje infekcije, a biostimulativnim pomoći biljci da se izbori sa patogenom. Smanjiti prihranu azotom  i bar tri puta u blok tretmanima Biotic B kombinovati sa bakarnim baktericidima i fungicidima na bazi mankozeba u intervalu 5-7 dana.

Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije jer ima odlično i biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (pepelnica, siva trulež, plamenjača, Alternaria spp. i dr.). Odličan je partner sintetičkom fungicidu jer produžava njegovo delovanje i ne može se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na brže zaceljivanje rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

PARADAJZ I KROMPIR

Dugo vlažno vreme je pogodovalo pojavi plamenjače i crne pegavosti lista (Alternaria spp.) Preporuka je da se u ovim kulturama folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

KUPUSNJAČE

Nakon rasađivanja kupusnjača na otvoreno polje preporuka je da se folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Upotrebom mikrobiološkog preparata Biotic B ne treba dodavati okvašivače jer bakterije svojim metabolitima smanjuju površinski napon vode između kapi i lista. Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije jer ima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva ( plamenjača,pepelnica, Fusarium spp., Alternaria spp. i dr.) i bakterioza (crna trulež).

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

LUKOVI (CRNI, BELI I PRAZILUK)

U ovim kulturama je preporuka  da se folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Upotrebom mikrobiološkog preparata Biotic B ne treba dodavati okvašivače jer bakterije svojim metabolitima smanjuju površinski napon vode između kapi i lista. Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije jer ima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva ( siva trulež, plamenjača, pepelnica, Fusarium spp., Alternaria spp. i dr.) i bakterioze.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

LUBENICA, DINJA I KRASTAVAC

U ovim kulturama je preporuka  da se folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije u intervalu od 7-10 dana,  jer ima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (siva trulež, plamenjača, pepelnica, Fusarium spp., Alternaria spp. i dr.) i bakterioza.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

U ovim kulturama je preporuka da se odmah, nakon rasđivanja na stalno mesto kroz sistem za navodnjavanje pusti BACILLOMIX ORIGINAL u količini od 3-4 l/ha, a potom ponovi  nekoliko puta u toku vegetacije, samostalno ili sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Bakterije iz preparata će kolonizovati korenov sistem i poboljšati dostupnost hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata) sintetišući organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti biljkama u pristupačnu formulu. Takođe, će kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata osloboditi I pretvoriti u biljci pristupačan oblik. Osim toga, bakterije iz preparata će uticati na biološku kontrolu patogena na korenovom sistemu.

Oba preparata nemaju karencu te se mogu koristiti i u berbi!

PASULJ, BORANIJA I GRAŠAK

U ovim kulturama je preporuka  da se folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije u intervalu od 7-10 dana, jer ima odlično biofungicidno i biobaktericidno delovanje protiv  fitopatogenih bakterioza (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria i Pseudomonas syringae pv.syringae) i mikoza (antraknoza, rđa, Sclerotinia sp., Fusarium spp., Alternaria spp. i dr.).

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

ŠARGAREPA, PERŠUN, PAŠTRNAK, CELER

U ovim kulturama je preporuka  da se folijarno primeni mikrobiološki preparat Biotic B u količini od 1-1,5 l/ha zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, jer je odličan partner sintetičkom fungicidu zbog produžavanja njegovog delovanja i nemogućnosti spiranja kišom usled usvajanja od strane biljke. Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Biotic B treba nastaviti primenjivati do kraja vegetacije u intervalu od 7-10 dana, jer ima odlično biofungicidno delovanje protiv brojnih fitopatogenih gljiva (Cercospora sp., siva trulež, pepelnica, Fusarium spp., Alternaria spp. i dr.) i bakterioza.

Pomaže biljci da brže prevaziđe stresnu situaciju prouzrokovanu gradom jer svojim metabolitima bakterije utiču na ubrzanje metaboličkih procesa što dovodi do bržeg zaceljivanja rana i sprečavaju prodor patogena kroz iste.

Nema karencu te se može koristiti i u berbi!

BIOTIC B je monovalentan mikrobiološki preparat koji sadrži 1  efektivan soj  Bacillus subtilis  BS 10 , koji ima izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla  – gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP) poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnim i indirektnim mehanizmima.

Direktni mehanizmi podrazumevaju učešće mikroorganizama u ciklusima hranljivih elemenata (zahvaljujući čemu se biljke lakše snabdevaju različitim makro i mikroelementima, a pre svega lako dostupnim azotom, fosforom, kalijumom i sumporom), produkciju i stimulaciju sinteze biljnih hormona   (auksina, giberelina, citokinina i abscisinske kiseline), produkciju siderofora (kojima se biljka lakše snabdeva gvožđem i brani od patogena), kao i smanjenje nivoa biljnog etilena.

Indirektni mehanizmi podrazumevaju kompeticiju sa štetnim mikroorganizmima za mesto u određenoj ekološkoj niši, produkciju antibiotika kojima se biljka brani od patogenih bakterija , produkciju siderofora i cijanida, kao i sintezu enzima koji katalizuju lizu ćelijskog zida fitopatogenih gljiva. Lipopeptidi prave biofilm na površini biljnih organa čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj fitopatogenih mikroorganizama svojim jakim antibiotskim delovanjem.

I direktni i indirektni mehanizmi imaju pozitivno delovanje na klijavost semena, porast mlade biljke, razvoj korena i nadzemnog dela biljke, povećanje biomase biljke, povećanje težine i kvaliteta ploda, kao i samog prinosa, štite biljku od patogena i abiotičkog stresa.

Potražite Gramino B u obližnjoj poljoprivrednoj apoteci ili kod našeg ekskluzivnog distributera Savacoop.

Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, Phd