fbpx
BACILLOMIX CO.
Bacillomix

SEMENNOPS ZA TRETMAN SEMENA I SADNOG MATERIJALA

Snažan start za pun prinos sa SemennOps preparatom koji se koristi u proizvodnji ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta, kao i u cvećarstvu.

Za sve biljne vrste

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

Preporučene doze, vreme i način primene

BROJ TRETIRANJA U TOKU VEGETACIJE: primenjuje se 1 put godišnje pre setve semena i sadnje sadnog materijala.

  • Može se primenjivati u svim tipovima zemljišta.

  • Može se koristiti u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Primenjuje se: Inokulacijom semena pre setve i sadnog materijala pre sadnje. Inokulacija semena se vrši sa 100 ml preparata po hektarskoj dozi semena tretiranjem sadnog materijala sa 3,0% rastvorom preparata pre sadnje. Seme se može tretirati neposredno pre setve ili najranije 120 dana pre setve. Može se mešati sa fungicidima, insekticidima i ostalim mikrobiološkim đubrivima koji se koriste za tretman semena, pri tom voditi računa da ovako pripremljen rastvor se mora potrošiti, tj. naneti na seme u roku od 72h. 

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim