fbpx

Blog

Preparati na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. pospešuju rast i održavaju biljku zdravom i otpornom tokom cele vegetacije

by in Blog април 15, 2021

Suša, mraz, grad, kiša i sunce kad im vreme nije, zagađenje, zamor zemljišta, brojni patogeni i štetni organizmi su samo neki od izazova savremene poljoprivredne proizvodnje.

Potražnja za hranom je u stalnom porastu, posebno za zdravstveno bezbednim namirnicama, što na poljoprivredne proizvođače stavlja dodatni pritisak, jer prinos po hektaru mora biti veći, plod kvalitetniji, otporniji i zdraviji, a proizvodnja ekološki održiva i ekonomski isplativa.

Srećom, priroda je tako ustrojena da svaki organizam ima svog prirodnog neprijatelja, pa tako inovativna rešenja za većinu izazova treba tražiti upravo u prirodi.

Jedno od rešenja su preparati za ishranu i zaštitu bilja bazirani na bakterijama iz roda Bacillus sp.

Mikroorganizmi koji žive u zemljištu su najbrojniji u rizosferi biljaka, jer tu imaju dovoljno hrane, a svojom aktivnošću potpomažu biljke i na različite načine pozitivno utiču na njihov porast.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP, eng. plant growth promoting) su grupa mikroorganizama koji su najzastupljeniji u rizosferi plodnog i nezagađenog zemljišta. Oni poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena, povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres i utiču na rast biljke raznim direktnim i indirektnim mehanizmima.

Bakterije iz roda Bacillus sp. su najbrojniji stanovnici rizosfere poljoprivrednih kultura gde se javljaju kao promotori rasta i kao antagonisti, to jest, prirodni neprijatelji mnogim fitopatogenim bakterijama. Takođe, bakterije iz roda Bacillus sp. su među najefikasnijim, jer njihova aktivnost utiče na povećanje prinosa i kvaliteta plodova svih poljoprivrednih kultura. One direktno pospešuju rast biljaka kroz proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokonina), ACC deaminaze i poboljšavaju dostupnost hranjivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata). Njihovo indirektno pospešivanje rasta biljaka obuhvata biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena, proizvodnjom eksrtacelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodinik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama.

Inovacije uvek nastaju iz potrebe, a usavršavaju se brojnim ogledima i eksperimentalnim istraživanjima u in vitro, in vivo i in situ uslovima.

Većina istraživanja efikasnosti bakterija iz roda Bacillus sp. u svetu iznedrila su pozitivne rezultate. Ali je cela oblast još uvek nedovoljno istražena, iako pokazuje ogroman upotrebni potencijal, i u konvencionalnoj i u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kod nas, ispitivanja su vršena u laboratoriji za biološka istraživanja i pesticide na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Preparati na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. su ispoljili visoku efikasnost protiv prouzrokovača bakteriozne plamenjače paprike (Pseudomonas spp.  i Xanthomonas spp.), sive truleži na jagodi (Botrytis cinerea), Sclerotinia sclerotiorum, Pythium sp., Monilia laxa, Monilia fructigena, Cercospora beticola, Alternaria sp., Fusarium sp., Colletotrichum acutatum., Aspergilus sp., Sphaerotheca sp., Erwinia carotovora, Erwinia amylovora i mnogih drugih biljnih patogena.

Ta istraživanja poslužila su kao baza za razvoj i proizvodnju nekoliko visoko efikasnih preparata, dostupnih na srpskom tržištu. Kroz primenu inovacione tehnologije, iz zemljišta su izolovani i  determinisani bakterijski sojevi iz roda Bacillus sp. i formulisani su mikrobiološki preparati sa izuzetno visokim brojem živih ćelija pogodni za primenu u biljnoj proizvodnji.

Višegodišnji ogledi na njivama iznedrili su odlične rezultate. Zaključeno je da mikrobiološki preparati na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. veoma uspešno:

 • Stimulišu klijanje, ukorenjavanje i rast biljaka;
 • Poboljšavaju snabdevanje biljaka nutritijentima iz zemljišta;
 • Smanjuju potrebu za sintetičkim preparatima;
 • Održavaju biljku zdravom tokom cele vegetacije (naročito u kišnom periodu kada se povećava mogućnost pojave fitopatogenih infekcija);
 • Pogodni su za primenu i u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji svih poljoprivrednih kultura;
 • Povećavaju prinos od 10 do 15%;
 • Tretiranjem semena i sadnog materijala pre setve,odnosno sadnje, povećavaju korenov sistem u početnim fenološkim fazama, a u zavisnosti od kulture od 50 do 70%;
 • Povećavaju otpornost biljke na stresne situacije;
 • Poboljšavaju mikrobiološku strukturu i oplemenjuju zemljište;
 • Brže razgrađuju žetvene ostatke.

Šira upotreba ovakvih mikrobioloških preparata u poljoprivredi postaje neizbežna, jer polako ali sigurno postaju alternative mineralnim đubrivima i pesticidima. O njima se govori i kao o ekološkim proizvodima koji ne zagađuju životnu sredinu, a istovremeno veoma pozitivno utiču na brojna svojstva gajenih biljaka i zemljišta.

Benefiti su mnogostruki jer mikrobiološki preparati na bazi bakterija iz roda Bacillus sp:

 • Nisu toksični i patogeni za ljude, životinje i druge organizme osim ciljanog organizma;
 • Poseduju visoku specifičnost prema ciljanom organizmu;
 • Efektivni su u malim količinama, brzo se razgrađuju, uopšte ne zagađuju životnu sredinu;
 • Bez karence su, jer ne sadrže opasne materije i mogu se primenjivat i neposredno pre žetve i ubiranja plodova, što značajno smanjuje upotrebu konvencionalnih preparata, naročito pesticida;
 • Veoma često,korisni mikroorganizmi ostaju aktivni i u sledećoj vegetacionoj sezoni;
 • Pozitivno utiču i na autohtonu mikrobnu populaciju.

Autorka:

Doktorant Nataša Došen, master mikrobiologije zemljišta i diplomirani inženjer zaštite bilja

Vlasnica preduzeća i direktorica razvojno-proizvodnog i inovacionog centra BACILLOMIX CO. DOO