fbpx

PALLIUM GEL

BACILLOMIX CO.
PALLIUM GEL

protiv izmrzavanja cvetova i plodova!

PALLIUM GEL je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži 2 efektivna soja Peribacillus frigotolerans PF36 i PF 38 u visokoj brojnosti od minimum 1 x 1015 cfu/ml, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvare svoju najbolju efektivnost.

Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla – gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Bez karence

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

Primena PALLIUM GELA

PALLIUM GEL se primenjuje folijarnim tretiranjem 1% rastvorom preparata, cvetova, cvetnih zametaka i plodova vocarskih i vinogradarskih kultura i povrća, 24-48 sati pre najavljenog mraza.

Tretman semena i sadnog materijala se vrši potapanjem ili prskanjem pre setve, ili sadnje, 1% rastvorom preparata.

Tretman zemljišta se vrši pre setve i tokom vegetacije biljaka 1% rastvorom preparata.

Koristi se u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji!

ŠTITI PLODOVE I CVETOVE PROTIV IZMRZAVANJA!

UZ PALLIUM GEL SPREČITE POSLEDICE IZMRZAVANJA!

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim