fbpx

Pre i posle Bacillomix preparata

OGLED - PŠENICA - SREMSKA MITROVICA

Ogled sa Graminom B na 3.52 ha pšenice (sorte Falado) pokazao je povećanje prinosa 8.2%. Kontrolni deo parcele donosi prinos od 5918 kg/ha. Prinos pšenice tretirane sa ukupno 1.15 l/ha Gramina B bio je 6407 kg/ha. Rezultate ogleda šalje nam poljoprivredni proizvođač Vladan Hodoba iz Sremske Mitrovice.

OGLED - PŠENICA - STARA PAZOVA

Poljoprivredni proizvođač iz Stare Pazove, Jan Havran, uverio se o benefitima primene proizvoda Bacillomix kompanije. Naime, Jan je radio ogled na oglednoj parceli pod pšenicom, ukupne površine 6.55 ha. Deo pšenice koji je tretiran Graminom B dao je prinos od 8155 kg/ha, dok je kontrola pokazala 7584 kg/ha. Tretman Graminom B rađen je u fazi cvetanja pšenice.

OGLED - PŠENICA - SUBOTICA

Etelka Prćić  Agrostok, Subotica

Lokacija ogleda: Subotica, K.O. Donji grad     

Površina ogledne parcele: 1 ha

Sorta pšenice: Pibrac, Syngenta

Tretman: Razor b 1 l/ha, Semennops 0,1 l/ha, Gramino b 0,75 l/ha

Rezultat: 10 500 kg/ha

Lokacija kontrole: Subotica, K.O. Donji grad     

Površina kontrolne parcele: 1 ha

Sorta pšenice: Pibrac, Syngenta

Tretman: -

Rezultat: 9677 kg/ha

OGLED - KUKURUZ - TAVANKUT

PG Tihomir Crnković, Tavankut

Lokacija ogleda: Tavankut

Površina ogledne parcele: 1 ha

Sorta ječma: Zebra, LG

Tretman:  Gramino b 0,5  l/ha, 2 tretmana

Rezultat: 6 572 kg/ha

Lokacija kontrole: Subotica, K.O. Donji grad     

Površina kontrolne parcele: 1 ha

Sorta ječma: Zebra, LG

Tretman: -

Rezultat: 6 048 kg/ha

OGLED - CVEKLA - DEBELJAČA

Mladi povrtar Daniel Mitić iz Debeljače, pored korišćenja u cvekli, primenio je iste preparate u crnom luku i šargarepi gde je uvideo znato poboljšanje, ali nije rađen ogled.

Što se tiče ogleda u cvekli rađen je na sledeći način:

2 ha kontrola i 2 ha ogleda.

  1. Bacilomix original je primenjen zalivanjem 4 l/ha
  2. Biotic b - 1.5 l/ha ha folijarno dva puta u toku vegetacije u kombinaciji sa herbicidima za širokolisne i kasnije za uskolisne.

Prilikom vađenja izmerena je količina sa 2ha kontrole 62t, a sa ogleda 2 ha 90t.

Tako da je prinos u kontroli je bio 31t/ha dok u ogledu 45t/ha.  Što je rezultiralo razlikom od 14t/ha ali i boljim kvalitetom.

KUKURUZ - NJEGOŠEVO

Tretman: Gramino b 0,6 l/ha, 2 tretmana

Na fotografiji, levo je tretirani kukuruz, desno je kontrola.