fbpx

Kalendar primene

MESEC RATARSTVO POVRTARSTVO VOĆARSTVO
JANUAR ZAŠTIĆENI PROSTORI
1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.
FEBRUAR ZAŠTIĆENI PROSTORI
1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Bacillomix original - nega rasada - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom 10-14 dana.
MART 1.Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema. 1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere i potapanjem sadnica pre rasađivanja radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Bacillomix original - nega rasada -zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje svakih 10-14 dana.

3. Biotic B - 0,1% rastvor za folijarni tretman svakih 10-14 dana .
1. Botrix B za folijarni tretman koštičavog voća 2-3l/ha.

Preporučena su 3 tretmana u fenofazi cvetanja ( početak, puno cvetanje i precvetavanje)radi zaštite od Monilia spp.
APRIL 1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman pšenice samostalni ili zajedno sa herbicidima i fungicidima protiv patogena lista.
1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere i potapanjem sadnica pre rasađivanja radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Bacillomix original - nega rasada - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje svakih 10-14 dana.

3. Biotic B - 0,1% rastvor za folijarni tretman svakih 10-14 dana.
1. Botrix B za folijarni tretman koštičavog voća 2-3l/ha. Preporučena su 3 tretmana u fenofazi cvetanja ( početak, puno cvetanje i precvetavanje) radi zaštite od Monilia spp.

JAGODA: - nakon skidanja starog lista, Bacillomix original 3-4 l/ha kroz sistem za navodnjavanje radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata iz zemljišta i zaštite korena od patogena.
MAJ 1. Bacillomix semennops - tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman zajedno sa herbicidima i fungicidima protiv Fusarium spp (kod pšenice i ječma).
1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman svakih 10-14 dana.
1. Botrix B za folijarni tretman 2-3l/ha. Preporučena su 3 tretmana u fenofazi cvetanja ( početak, puno cvetanje i precvetavanje) radi zaštite od Monilia spp.

JAGODASTO I BOBIČASTO VOĆE: - od početka cvetanja pa do kraja berbe 2-3l/ha radi zaštite od Botrytis cinerea.
JUN 1. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman zajedno sa pesticidima.

ŠEĆERNA REPA - Preporuka je da se sa tretmanom počne zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka i nastavi samostalno ili sa fungicidima protiv sive pegavosti lista (Cercospora beticola).
1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman svakih 10-14 dana.

PAPRIKA
- radi povećanja imuniteta biljaka u borbi protiv bakteriozne plamenjače (Xanthomonas campestris i Pseudomonas spp.) potrebno je sa tretmanima započeti od nicanja i nastaviti svakih 10-14 dana do kraja berbe.
1. Botrix B za folijarni tretman 2-3l/ha sastalno ili zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja.

JAGODASTO I BOBIČASTO VOĆE:
- od početka cvetanja pa do kraja berbe 2-3l/ha radi zaštite od Botrytis cinerea.
JUL 1. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman zajedno sa pesticidima.

ŠEĆERNA REPA
- Preporuka je da se sa tretmanom počne zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka i nastavi samostalno ili sa fungicidima protiv sive pegavosti lista (Cercospora beticola).
1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman svakih 10-14 dana.
PAPRIKA
- radi povećanja imuniteta biljaka u borbi protiv bakteriozne plamenjače (Xanthomonas campestris i Pseudomonas spp.) potrebno je sa tretmanima započeti od nicanja i nastaviti svakih 10-14 dana do kraja berbe.
1. Botrix B za folijarni tretman 2-3l/ha sastalno ili zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja.

JAGODASTO I BOBIČASTO VOĆE: - od početka cvetanja pa do kraja berbe 2-3l/ha radi zaštite od Botrytis cinerea.
AVGUST 1. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman zajedno sa pesticidima.

ŠEĆERNA REPA
- Preporuka je da se sa tretmanom počne zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka i nastavi samostalno ili sa fungicidima protiv sive pegavosti lista (Cercospora beticola).

2. Razor B u količini od 1-1,5 l/ha samostalno ili zajedno sa Totalnim herbicidima, za razlaganje žetvenih ostataka i mineralizaciju zemljišta.
1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena.. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman.

PAPRIKA
-radi povećanja imuniteta biljaka u borbi protiv bakteriozne plamenjače (Xanthomonas campestris i Pseudomonas spp.) potrebno je sa tretmanima započeti od nicanja i nastaviti svakih 10-14 dana do kraja berbe.
1. Botrix B za folijarni tretman 2-3l/ha sastalno ili zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja.

JAGODASTO I BOBIČASTO VOĆE: -od početka cvetanja pa do kraja berbe 2-3l/ha.

2. Bacillomix original 3-4 l/ha za tretman putem sistema za navodnjavanje posle sadnje frigo ili kontejnerskih živića JAGODE radi jačanja korenovog sistema i boljeg primanja sadnica.

JABUČASTO VOĆE - tretman plodova pre berbe radi smanjenja infektivnog potencijala skladišnih patogena.
SEPTEMBAR 1. Gramino B u količini 0,6-0,8 l/ha za folijarni tretman zajedno sa pesticidima.

ŠEĆERNA REPA
- Preporuka je da se sa tretmanom počne zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka i nastavi samostalno ili sa fungicidima protiv sive pegavosti lista (Cercospora beticola).

2. Razor B u količini od 1-1,5 l/ha samostalno ili zajedno sa Totalnim herbicidima, za razlaganje žetvenih ostataka i mineralizaciju zemljišta.
1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman svakih 10-14 dana.

PAPRIKA - radi povećanja imuniteta biljaka u borbi protiv bakteriozne plamenjače (Xanthomonas campestris i Pseudomonas spp.) potrebno je sa tretmanima započeti od nicanja i nastaviti svakih 10-14 dana do kraja berbe.
1. Botrix B za folijarni tretman 2-3l/ha sastalno ili zajedno sa ostalim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja.

JAGODASTO I BOBIČASTO VOĆE: - od početka cvetanja pa do kraja berbe 2-3l/ha.

2. Bacillomix original 3-4 l/ha za tretman putem sistema za navodnjavanje posle sadnje frigo ili kontejnerskih živića JAGODE radi jačanja korenovog sistema i boljeg primanja sadnica.

JABUČASTO VOĆE
- Botrix B
u količini od 2-3l/ha za tretman plodova pre berbe radi smanjenja infektivnog potencijala skladišnih patogena.
OKTOBAR 1. Razor B u količini od 1-1,5 l/ha za razlaganje žetvenih ostataka i mineralizaciju zemljišta, čime se povećava njegova plodnost. 1. Bacillomix original - zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje svakih 10-14 dana, radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena. Na većim površinama 3 l/ha.

2. Biotic B - 1-1,5 l/ha za folijarni tretman svakih 10-14 dana.

PAPRIKA
- radi povećanja imuniteta biljaka u borbi protiv bakteriozne plamenjače (Xanthomonas campestris i Pseudomonas spp.) potrebno je sa tretmanima započeti od nicanja i nastaviti svakih 10-14 dana do kraja berbe.
JABUČASTO VOĆE
- Botrix B
u količini od 2-3l/ha za tretman plodova pre berbe radi smanjenja infektivnog potencijala skladišnih patogena.
NOVEMBAR 1. Razor B u količini od 1-1,5 l/ha za razlaganje žetvenih ostataka i mineralizaciju zemljišta čime se povećava njegova plodnost. ZAŠTIĆENI PROSTORI

1. Bacillomix semennops
-tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere i potapanjem sadnica pre rasađivanja radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Bacillomix original
- nega rasada -

zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje svakih 10-14 dana, radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena.

3. Biotic B - 0,1% rastvor za folijarni tretman svakih 10-14 dana.
DECEMBAR ZAŠTIĆENI PROSTORI

1. Bacillomix semennops
-tretman semena 3% rastvorom ili koncentrovanim preparatom pre setve u kontejnere i potapanjem sadnica pre rasađivanja radi boljeg, klijanja, ukorenjavanja i razvoja korenovog sistema.

2. Bacillomix original
- nega rasada -

zalivanjem biljaka 0,1% rastvorom ili 1ml po biljci putem sistema za navodnjavanje svakih 10-14 dana, radi boljeg usvajanja hranljivih elemenata i zaštite korena od patogena.

3. Biotic B - 0,1% rastvor za folijarni tretman svakih 10-14 dana.