fbpx

GRAMINO B za ratarske kulture!

GRAMINO B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla – gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge.

Stimuliše klijanje, ukorenjavanje i rast biljaka.
0
Poboljšava mikrobiološku strukturu zemljišta.
0
Održava biljku zdravom tokom cele vegetacije.
0
Povećava otpornost biljaka na stres.
0
Razlaže žetvene ostatke.
0
Snabdeva biljku azotom, fosforom, kalijumom, sumporom, gvožđem i neophodnim mikroelementima.
0

Bez karence

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

GRAMINO B se upotrebljava u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji!

FOLIJARNI TRETMAN: 0,6l-1l/ha, 1-3 puta godišnje u odnosu na biljnu vrstu (PŠENICA, KUKURUZ, SUNCOKRET, SOJA, LUCERKA, ŠEĆERNA REPA).

Može se mešati sa svim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja. Najbolje vreme primene je mešanje sa herbicidima, čime se smanjuje broj ulazaka na parcelu, a i ublažava herbicidni šok kod gajenih biljaka.

Gramino B je inovativni proizvod podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost, u okviru Programa ranog razvoja.

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim