fbpx
BACILLOMIX CO.
Botrix B

za voćarske kulture i vinovu lozu

BOTRIX B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, Bacillus subtilis soj BS 2, Bacillus subtilis soj BS 10, i Bacillus subtilis soj BS 20.

Oni imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla: gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Bez karence

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

BOTRIX B se upotrebljava u konvencionalnoj
i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji!

ZA TRETMAN ZEMLJIŠTA

BOTRIX B je odličan STARTER zbog visoke koncentracije bakterijskih ćelija koje proizvode stimulatore rasta, biljne hormone i vitamine.

Preporuka je da se primeni nakon sadnje biljaka ili na početku vegetacije zalivanjem sistemom kap po kap u količini od 3l/ha.

ZA FOLIJARNI TRETMAN

Izvodi se prskanjem samostalno ili sa pesticidima u količini od 2l/ha, a po potrebi i u većim koncentracijama od 0,5 do 1%.

Prvi tretman preparatom Botrix B se preporučuje na početku vegetacije. Sa primenom je potrebno nastaviti više puta do samog kraja vegetacije, a SPECIJALNO u osetljivim fenološkim fazama biljaka i u stresnim uslovima izazvanim biotičkim i abiotičkim faktorima radi bržeg oporavka (antistres korektor)

ZAŠTO KORISTITI BOTRIX B?

Bakterije iz preparata BOTRIX B utiču direktno i indirektno na porast biljke. Bakterije iz roda Bacillus sp. su promotori rasta i antagonisti mnogim fitopatogenim bakterijama.

DIREKTNO POSPEŠIVANJE RASTA BILJAKA OBUHVATA:
  • proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.
  • poboljšavaju dostupnost hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata), sintetišu organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu. Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp. postaje pristupačan biljkama.
INDIREKTNO POSPEŠIVANJE RASTA BILJAKA OBUHVATA:
  • biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena.
  • proizvodnjom ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama lipopeptidi prave biofilm na površini biljaka čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.

Botrix B je inovativni proizvod podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost, u okviru Programa ranog razvoja.

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim