fbpx

Novi preparat BIOTIC B

BIOTIC B je 100% organski preparat za SVE POVRTARSKE KULTURE, pogodan za primenu u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji!

Stimuliše klijanje, ukorenjavanje i rast biljaka.
0
Poboljšava mikrobiološku strukturu zemljišta.
0
Održava biljku zdravom tokom cele vegetacije.
0
Povećava otpornost biljaka na stres.
0
Snabdeva biljku azotom, fosforom, kalijumom i sumporom.
0
BioticB1

Bez karence

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

ZA TRETMAN SEMENA

Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 0,5-1% (50-100ml u 10L vode) ili potapanjem lukovica i krtola u 10% rastvor preparata.

ZA TRETMAN ZEMLJIŠTA

BIOTIC B je odličan STARTER I OPLEMENJIVAČ ZEMLJIŠTA, te se zbog toga, neposredno pre setve ili rasađivanja, zemljište isprska sa 1-1,5 L/ha preparata, a potom se setvospremira, ili se sistemom kap po kap odmah po rasađivanju biljaka unese 1-1,5 L/ha.

ZA FOLIJARNI TRETMAN

Izvodi se prskanjem samostalno ili sa pesticidima u količini od 1-3 L/ha, primenjvanjem više puta u toku vegetacije 0,5-1% rastvorom.

ZALIVANJE SISTEMOM KAP PO KAP

Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije, redovnim zalivanjem sistemom kap po kap, u količini 1-1,5 L/ha na godišnjem nivou, u intervalima 10-14 dana.

Inovativan & potpuno prirodan

BIOTIC B preparat pravimo od moćnih bakterija iz roda Bacillus sp. koje su promotori rasta i prirodni neprijatelji mnogim fitopatogenim bakterijama.

Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz:
  • Proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.
  • Poboljšavanje dostupnosti hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata), sintetisanje organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu. Takođe, Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp. postaje pristupačan biljkama.
Indirektno pospešivanje rasta biljaka obuhvata:
  • Biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena.

  • Proizvodnjom ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama, lipopeptidi prave biofilm na površini biljaka čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.

Inovativni BIOTIC B preparat je proizvod projekta "Unapređenje rasta biljaka primenom biopreparata ”BIOTIC B” na bazi bakterija" sufinansiranog sredstvima Fonda za inovacionu delatnost, u okviru Programa ranog razvoja.

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim