fbpx

Supermoći Bacillomix Originala

100% prirodan mikrobiološki biostimulator i oplemenjivač zemljišta, sa povećanim sadžajem živih bakterijskih ćelija dobijenih iz 12 moćnih Bacillus sp. sojeva.

Stimuliše klijanje, ukorenjavanje i rast biljaka.
0
Poboljšava mikrobiološku strukturu zemljišta.
0
Održava biljku zdravom tokom cele vegetacije.
0
Povećava otpornost biljaka na stres.
0
Razlaže žetvene ostatke.
0
Snabdeva biljku azotom, fosforom, kalijumom i sumporom.
0

Za sve biljne vrste

Bez karence

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

Preporučene doze, vreme i način primene

BROJ TRETIRANJA U TOKU VEGETACIJE: od jedan do deset i više puta u zavisnosti od načina primene.

Primenjuje se kao 0,5 i 1% rastvor za FOLIJARNO tretiranje svih biljaka, kao STARTER za sve biljke i zemljišni OPLEMENJIVAČ unošenjem u zemlju inkorporacijom, ZALIVANJEM sistemima kap po kap, dok se za tretman semena i kod rasađivanja rasada može koristiti u koncetracijama i do 10%. Može se primenjivati u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

U RATARSTVU

FOLIJARNO: 1-1,5l/ha, 1-2 puta u toku vegetacije (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret,  pšenica  i  lucerka). Najbolje vreme primene je u toku mešanja sa herbicidima, čime se smanjuje broj ulazaka na parcelu, i ublažava herbicidni šok kod gajenih biljaka.

TRETIRANJE ZEMLJIŠTA:   inkorporacijom u količini 1-1,5l/ha, pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremiranje.

U POVRTARSTVU

FOLIJARNO: 1,5-2l/ha, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 0,5% (50-100ml u 10l vode) ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.

ZEMLJIŠNO: Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 2-3 l/ha, u intervalima 10-14 dana.

U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

FOLIJARNO: 2l/ha, više puta u toku vegetacije.

ZEMLJIŠNO: 4l/ha zalivanjem biljaka po sadnji ručno ili sistemom kap po kap. U toku vegetacije se koristi kao STARTER, za vreme CVETANJA i u vreme NALIVANJA PLODOVA. NAPOMENA: Radi postizanja visokog i kvalitetnog prinosa najbolje je kombinovati obe vrste tretmana!

U CVEĆARSTVU

FOLIJARNO: 2l/ha, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 1,5% (150ml u 10l vode) ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.

ZEMLJIŠNO: Po rasađivanju biljaka pa  do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini 2-3 l/ha u intervalima 10-14 dana (ili zalivanjem direktno sa 1-1,5% rastvorom).

ZA TRETIRANJE SEMENA

INOKULACIJA SEMENA se vrši sa 10% rastvorom preparata tj. 100ml preparata na hektarsku normu semena uz dodatak 0,5-1l vode (količina vode po potebi). Seme se može tretirati neposredno pre setve ili najranije 120 dana pre setve. Može se mešati sa fungicidima, kao i insekticidima i ostalim mikrobiološkim đubrivima koji se koriste za tretman semena. Pri tom voditi računa da se ovako pripremljen rastvor mora potrošiti tj. naneti na seme u roku od 72h. Pri tretiranju leguminoza (soja, lucerka, grašak, pasulj i dr.) sa mikrobiološkom đubrivom NITRAGIN umesto vode dodati kocentrovan  rastvor BACILLOMIX originala.

Samo živa zemlja je dobra zemlja!
Zdrava biljka = Zdrav prinos = Zdrav profit Kontaktirajte nas

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim