fbpx

Za sve biljne vrste

Bez karence

Organski preparati

Proizvedeni u Srbiji

BACILLOMIX ORIGINAL

Univerzalni mikrobiološki preparat, proizveden po inovativnoj tehnologiji.

PRINOS UVEĆAN NA ZDRAV NAČIN!

Saznaj više
BACILLOMIX SEMENNOPS

Mikrobiološko đubrivo za tretman semena i sadnog materijala.

OBEZBEDITE BILJCI DOBAR START!

Saznaj više
BIOTIC B

Mikrobiološko đubrivo za sve povrtarske kulture.

FORMULA ZA ZDRAVO POVRĆE!

Saznaj više
BOTRIX B

Mikrobiološko đubrivo za sve voćarske kulture i vinovu lozu.

IME ZA IMUNITET, JER ZDRAVA VOĆKA ODOLEVA MNOGIM BOLESTIMA!

Saznaj više
GRAMINO B

Mikrobiološko đubrivo za sve ratarske kulture.

PAŽLJIVO ODABRANI BAKTERIJSKI SOJEVI ZA RATARSKE KULTURE!

Saznaj više
RAZOR B

Mikrobiološki preparat za razlaganje žetvenih ostataka.

RAZGRADNJOM ŽETVENIH OSTATAKA DO KVALITETNIJEG ZEMLJIŠTA!

Saznaj više

27.10.2020. preduzeće Bacillomix co. doo je dobilo rešenje za obavljanje inovacione delatnosti od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao razvojno-proizvodni centar.

BACILLOMIX CO.

Više od decenije iskustva

Inovativna formulacija jedinstvenog sadržaja proizvod je dugogodišnjeg istraživanja mladih stručnjaka, u svrhu očuvanja prirode uz pomoć nauke. Pod krilaticom ZDRAVA BILJKA – ZDRAV PRINOS – ZDRAV PROFIT, smatramo da je samo živa zemlja, dobra zemlja!

Naši verni korisnici i proizvođači

100% ORGANSKI

Sertifikovani od strane ECOCERTa!

Sa ponosom objavljujemo da su naši proizvodi Bacillomix Original, Biotic B i Botrix B sertifikovani od strane ECOCERTa! Analize koje je ECOCERT obavio pokazale su da ispunjavamo sve uslove koje postavljaju međunarodni standardi. 

Bacillomix Original, Biotic B i Botrix B su sertifikovani za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa evropskim propisima (EC) br. 834/2007 i 889/2008, kao i američkom NOP uredbom (Nacionalni organski program). 

Sertifikati koje smo dobili odnose se na sledeća tržišta:

  • Francuska i Evropa: Uredbe (EC) br. 834/2007 i 889/2008
  • Sjedinjene Američke Države: Američka NOP uredba (Nacionalni organski program)

Na ovim tržištima naši proizvodi su pogodni za organsku proizvodnju i dozvoljeno ih je koristiti u organskom uzgoju.

Svi Bacillomix mikrobiološki preparati su uvršteni u “Listu registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”.

* Kompletna lista dostupna je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, na stranici Uprave za zaštitu bilja.