Za sve biljne vrste

Bez karence

Organski preparati

Proizvedeni u Srbiji

BACILLOMIX CO.

Više od decenije iskustva

Inovativna formulacija jedinstvenog sadržaja proizvod je dugogodišnjeg istraživanja mladih stručnjaka, u svrhu očuvanja prirode uz pomoć nauke. Pod krilaticom ZDRAVA BILJKA – ZDRAV PRINOS – ZDRAV PROFIT, smatramo da je samo živa zemlja, dobra zemlja!

Naši verni korisnici i proizvođači

100% ORGANSKI

Sertifikovani od strane ECOCERTa!

Sa ponosom objavljujemo da je naš proizvod Bacillomix Original sertifikovan od strane ECOCERTa! Analize koje je ECOCERT obavio pokazale su da ispunjavamo sve uslove koje postavljaju međunarodni standardi. 

Bacillomix Original je sertifikovan za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa evropskim propisima (EC) br. 834/2007 i 889/2008, kao i američkom NOP uredbom (Nacionalni organski program). 

Sertifikati koje smo dobili odnose se na sledeća tržišta:

  • Francuska i Evropa: Uredbe (EC) br. 834/2007 i 889/2008
  • Sjedinjene Američke Države: Američka NOP uredba (Nacionalni organski program)

Na ovim tržištima naši proizvodi su pogodni za organsku proizvodnju i dozvoljeno ih je koristiti u organskom uzgoju.